Single Blog

  • Home
  • Nowy e-podręcznik: Rachunkowość – kompendium

Nowy e-podręcznik: Rachunkowość – kompendium

Rachunkowość – kompendium to nowy, multimedialny e-podręcznik, stanowiący
bogate źródło informacji z zakresu rachunkowości finansowej. Przeznaczony jest
dla wszystkich, którzy chcą zdobyć lub utrwalić wiedzę z zakresu rachunkowości.
W e-podręczniku omówiono m.in. zasady prowadzenia ksiąg handlowych, ustawę o
rachunkowości czy rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów.

One Comment

    17 czerwca 2022

    I totally agree the standpoint of upstairs. I often surfing on this forum when I m free and I find there are so much good information we can learn in this forum!

Leave Comment